og真人可访问性服务

og真人全面的学术支持服务包括倡导, 学术住宿, 辅助技术设备/软件培训, 辅助技术计算机实验室, 学习策略培训,积极参与og真人组织. 情景应用程序在FAU的三个校区都设有办事处:博卡拉顿, 戴维, and 木星; however, 可及性服务 对于就读于佛罗里达大学六个校区中的任何一个校区的og真人都是有效的.

打电话给og真人或到og真人的办公室与og真人的工作人员见面,了解og真人如何帮助你或了解志愿者的机会.鼓舞人心的猫头鹰

约翰年代.

我一直很喜欢运动, 也因为我从来没有打得有竞争力, 我把学术当作我的个人运动.

约翰年代.                                                                                                                                阅读更多关于约翰的信息 

社会

 最后修改5/13/21